Pracownia klocków edukacyjnych

LEGO®

Podczas warsztatów uczestnicy projektują, programują i konstruują roboty w oparciu o zestawy klocków Lego® Education. Dzieci pracują w parach lub w kilkuosobowych zespołach. Każdy otrzymuje potrzebny sprzęt i materiały- zestawy klocków, komputery, tablety. Program zajęć będzie na bieżąco dostosowywany do umiejętności i zainteresowań uczestników.

LEGO® Education to kompletny system dydaktyczny dla szkół i przedszkoli, opracowany w myśl zasady „nauka poprzez zabawę”. Materiał dostosowany jest do potrzeb uczniów w każdym wieku i o różnych umiejętnościach.

Budowanie klocków sprawia nie tylko frajdę, ale przede wszystkim ma ogromną wartość edukacyjną. Wpływa na zdolności i umiejętności, które przydadzą się dziecku w szkole i dorosłym życiu. Ponadto taka forma spędzania wolnego czasu wspiera funkcje poznawcze dziecka, wzmacnia umiejętności społeczne oraz uczy twórczego działania.


Jak wyglądają zajęcia?

W czasie warsztatów w Pracowni Edukacyjnej Klocków LEGO® uczestnicy:

 • samodzielnie tworzą obiekty swoich dalszych badań, np. pojazdy, maszyny,
 • prowadzą badania stworzonych modeli,
 • sterują przewodowo lub zdalnie konstrukcją swoich modeli,
 • programują roboty autonomiczne,
 • pracują w małych zespołach- najlepiej w parach,
 • wykorzystują sieć jako źródło inspiracji, nie rozwiązań,
 • dokumentują swoje pomysły w multimedialnej formie,

 • Udział w zajęciach z użyciem zestawów edukacyjnych klocków LEGO® ma być dla ucznia pierwszym krokiem poczynionym na drodze od fascynacji techniką i informatyką, poprzez rozwój pasji, aż do świadomego wyboru przyszłej pracy zawodowej.

  Proponowane warsztaty odpowiadają wymaganiom podstawy programowej.


  Uczniowie kształtują takie umiejętności jak:

 • myślenie naukowe - umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjny,
 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
 • umiejętność pracy zespołowej.