Metalowy plac zabaw

Jest to edukacyjny plac zabaw, w którym łączy się nauka z zabawą. Zabawa jest integralną częścią rozwoju najmłodszych, a place zabaw miejscem, gdzie dzieci poszerzają swoje horyzonty, rozwijają umiejętności poznawcze, wyobraźnię i motorykę


Głuchy telefon

Co tu można robić?

Do wykonania tego eksperymentu niezbędne są dwie osoby. Stańcie przy dwóch końcówkach przyrządu i spróbujcie ze sobą porozmawiać za pośrednictwem urządzenia. Gdy jedna osoba mówi do lejkowatej końcówki, druga osoba słucha, przykładając ucho do swojej końcówki odbiorczej. Spróbujcie rozmawiać szeptem. Następnie spróbujcie porozmawiać bezpośrednio (bez użycia telegrafu), pozostając na swoich miejscach.


Dlaczego tak się dzieje?

W nieograniczonej niczym przestrzeni fala dźwiękowa rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a jej natężenie szybko maleje wraz z odległością. Rura stanowi falowód, kierujący falę do odbiornika, jakim jest nasze ucho.


Ciekawostka

Rury dźwiękowe były używane do komunikacji wewnętrznej m.in. na statkach, okrętach, w fortyfikacjach, biurach, rezydencjach. Obecnie wyparła je łączność telefoniczna.Kalejdoskop gigant

Co tu można robić?

 • Trzy zwierciadła tworzą trójkąt równoboczny, widzisz teraz czarne tyły zwierciadeł.
 • Schyl się i wejdź do niego do środka.
 • Obserwuj obraz, jaki powstaje w wyniku wielokrotnych odbić światła.
 • Zbadaj, czy i jak obserwowany obraz zależy od miejsca, w którym stoisz.

 • Dlaczego tak się dzieje?

  Uzyskany obraz jest wynikiem odbić światła przez trzy lustra, które są jednakowych wymiarów, zgodnie z prawem odbicia (kąt padania jest równy kątowi odbicia). Obraz który powstał w ten sposób obraz jest symetryczny.


  Ciekawostka

  Panuje przekonanie, iż tego typu konstrukcje niegdyś były wykorzystywane do wyrafinowanej tortury – nieustannego oglądania nieskończonej liczby obrazów własnej postaci.  Koło młyńskie

  Co tu można robić?

 • Wejdź do koła sam lub z pomocnikiem.
 • Spróbuj je uruchomić, poruszaj się szybciej – im szybciej będzieszsię poruszał, tym szybciej będzie kręciło się koło.

 • Dlaczego tak się dzieje?

  Idąc, wprawiasz koło w ruch obrotowy, czyli taki, w którym wszystkie punkty bryły poruszają się po okręgu o środku leżącym na jednej prostej zwanej osią obrotu.


  Ciekawostka

  Koła wodne były w powszechnym użyciu od III wieku p.n.e., aż do XX wieku i aktualnie są rzadko wykorzystywane komercyjnie. Najczęściej były wykorzystywane do napędu młynów wodnych, narzędzi wykorzystywanych w tartakach, papierniach, kuźniach, międlarkach w przemyśle włókienniczym, kruszenia urobku, itd.  Panel muzyczny

  Trójkąty

  Co tu można robić?

  Uderzaj trójkąty pałeczką. Zbadaj, jak wysokość i barwa otrzymanego dźwięku zależy od wielkości trójkąta, miejsca, w które uderzasz, i sposobu uderzenia.


  Dlaczego tak się dzieje?

  Drgania trójkąta spowodowane uderzeniem rozchodzą się wzdłuż pręta. Po osiągnięciu jednego z końców wracają, nakładając się na kolejne drgania biegnące od źródła. W efekcie powstaje fala stojąca. Drgania pręta przenoszone są na cząsteczki powietrza i powstaje fala akustyczna, której własności zależą od wielkości i kształtu trójkąta.


  Ciekawostka

  Trójkąty to instrument muzyczny używany w sekcji instrumentów perkusyjnych orkiestry symfonicznej. Nieznane jest pochodzenie instrumentu, ale występuje on na wielu obrazach z okresu Średniowiecza, jako instrument używany przez anioły.


  Panel muzyczny

  Dzwony rurowe

  Co tu można robić?

  Uderz pałką (drewnianym młotkiem) kolejno w rury. Każda z nich wydaje inny dźwięk, odpowiadający dźwiękom gamy. Pobudzaj dzwony do grania, uderzając rury w pobliżu ich górnego końca lub bliżej środka. Zbadaj, jak zależy barwa dźwięku od miejsca, w które uderzasz. Dzwony rurowe są zestrojone w obrębie jednej oktawy. Możesz zagrać prostą melodię:

  g e e f d d c e g lub

  c d e c c d e c e f g e f g g a g f e c lub

  e e f g g f e d c c e d d d d e c d e f e c d e f e d c d g.


  Dlaczego tak się dzieje?

  Uderzając w rurę, wprowadzasz ją w drgania, które przenoszone przez powietrze trafiają do naszych uszu. W rurze powstaje tzw. fala stojąca, której długość zależy od długości rury. Z długością fali jest ściśle powiązana jej częstotliwość, od której z kolei zależy wysokość dźwięku, stąd im krótsza rura, tym wyższy dźwięk.


  Ciekawostka

  Dzwony rurowe to instrument muzyczny używany m.in. w orkiestrze symfonicznej. Do muzyki popularnej wprowadził je w 1973 roku Mike Oldfield w swoim albumie „Tubular Bells” (na świecie sprzedano ok. 15 mln egzemplarzy tej płyty).


  Panel muzyczny

  Gong Tam-Tam

  Co tu można robić?

  Uwaga! Zbyt mocne uderzenie może doprowadzić do pęknięć i zniszczenia gongu.
  Pamiętaj: nigdy nie uderzaj w środek gongu. Może to grozić jego uszkodzeniem.

  Uderz gong pałką powyżej środka. Posłuchaj, jak brzmi wytworzony dźwięk. Zbliż dłoń do powierzchni gongu, nie dotykając jej. Poczujesz drgania otaczającego gong powietrza. Przesuwaj rękę, badając, jak natężenie drgań zależy od położenia. Powtórz to samo, zmieniając nieco miejsce uderzenia w gong. Czy słyszysz i czujesz różnicę?


  Dlaczego tak się dzieje?

  Wprawiona w drgania płyta gongu pobudza do drgań powietrze, w którym tworzą się obszary o zwiększonej i zmniejszonej gęstości. W ten sposób powstaje fala akustyczna, którą możemy usłyszeć, ale również poczuć. Gong należy do grupy idiofonów, czyli instrumentów samobrzmiących, w których źródłem dźwięku jest ciało stałe o naturalnej i niezmiennej sprężystości.


  Ciekawostka

  Właściwa technika gry polega na delikatnym początkowo uderzaniu gongu po obwodzie, tak, żeby pobudzone w ten sposób drgania gongu nie były słyszalne. Po takim wstępnym przygotowaniu gongu następuje właściwe uderzenie, nieco bliżej środka niż delikatne uderzenia „rozgrzewające”.  Ścianka przytulanka

  Co tu można robić?

 • Przepchnij wszystkie pręty na jedną stronę ścianki, tak, aby dokładnie przylegały do ścianki.
 • Podejdź do niej od strony, gdzie pręty są wysunięte w maksymalny sposób. Przytul się i zobacz co się stało.

 • Dlaczego tak się dzieje?

  Przytulając się do ścianki powodujemy, iż część prętów przesuwa się na drugą stronę. Im bardziej się wtulisz, tym bardziej pręty z drugiej strony się wysuną. Właśnie zostałeś autorem własnego odbicia w 3D. Zrób zdjęcie na pamiątkę. W ściance zamontowane jest około 3360 szpilek o długości 300mm, na które nakręcono 6720 nakrętek. Zajęło nam to chwilę, a zobacz ile radości daje to Tobie.  Wir wodny

  Co tu można robić?

 • Obracając korbką, wpraw wirnik w powolny ruch.
 • Stopniowo zwiększaj prędkość obrotową wirnika.
 • Obserwuj zachowanie cieczy.

 • Dlaczego tak się dzieje?

  Obracający się wirnik wprawia w ruch znajdujące się przy nim cząsteczki cieczy. Te z kolei poruszają sąsiednie tak, że w końcu cała ciecz reaguje na obracający się wirnik. W cieczy powstaje wir.

  Obserwując piłeczkę, możemy się przekonać, co się dzieje z ciałem, które znajdzie się w jego pobliżu. Regularny ruch cieczy z prędkością malejącą w kierunku ścianek naczynia nazywamy przepływem laminarnym, zaś chaotyczny ruch cieczy, który występuje po zaprzestaniu kręcenia korbką, to przykład ruchu turbulentnego.


  Co tu można robić?

  iry wodne mogą powstawać za obiektem opływanym przez wodę. Znane są przypadki utonięć wyniku wciągnięcia przez wir w pobliżu falochronów na morzu. Kiedy wciąga nas wir, skutecznym ratunkiem może się okazać zanurkowanie i wypłynięcie obok wiru.