Aktualność

Szkolenie nauczycieli z zakresu technologii informatycznych

Szkolenie nauczycieli z zakresu technologii informatycznych

16 marca w LCN Metalowe Inspiracje odbyły się warsztaty dla nauczycieli

szkół ponadpodstawowych „Kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu

Wałeckiego z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informatycznych”.

Na spotkaniu przedstawiono uczestnikom informacje dotyczące projektu

„Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie

informatyczne”, który ma być realizowany w ramach partnerstwa Powiatu

Wałeckiego i Powiatu Uckermark. W ramach projektu m.in. w naszym Centrum

ma zostać utworzone Centrum Obsługi Platformy Edukacyjnej, a w szkołach

powstaną sala językowa (I LO z OMS), sala cyberbezpieczeństwa (ZS 4

RCKU) i sala do szkoleń zawodowych (PCKZiU). Bliźniacze klasy powstaną w

szkołach niemieckiego partnera projektu.