Metalowe inspiracje

Lokalne Centrum Nauki
"Metalowe Inspiracje"

Sprawdź ofertę
logo-eu

Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9

Infrastruktura publiczna, Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych.


 

 

 

Cel główny projektu:

Poprawa dostępności do nowoczesnego nauczania na wszystkich poziomach edukacji w województwie zachodniopomorskim.


Cele szczegółowe projektu:

  • Podwyższenie umiejętności i kwalifikacji uczniów na różnych poziomach edukacji;
  • Zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży naukami ścisłymi;
  • Zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych i społecznych absolwentów szkół;
  • Podniesienie praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy przez absolwentów;
  • Wzmocnienie bazy dydaktycznej w powiecie wałeckim.

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Oprócz tego projekt nakierowany jest na zniwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi.

W ramach projektu przewiduje się uruchomienie laboratoriów, których zakres będzie bezpośrednio związany z regionalnymi specjalizacjami jakimi są branże metalowa i maszynowa.

W ramach konsultacji wypracowany został model wyposażenia Lokalnego Centrum Nauki w urządzenia, sprzęty i akcesoria związane z obszarami metalu i maszyn (w tym głównie ich właściwości fizyczne i chemiczne, a także laboratoria związane z robotyką, mechaniką, techniką oraz wychodzące poza ogólnie przyjęte standardy edukacyjnej tj. laboratoria symulatorów). Nauka podstaw o metalach oraz podstaw projektowania, inżynierii, symulacji z wykorzystaniem praktycznej wiedzy, eksperymentów, pokazów, aktywnego uczestnictwa zdecydowanie wpłynie na zwiększenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi. Laboratoria oraz ich wyposażenie zostały tak dobrane, aby możliwy był logiczny ciąg edukacyjny. Powstanie także edukacyjny plac zabaw "Metalowy Plac Zabaw" w ramach, którego wykonane zostaną utwardzenia, dojścia, chodniki oraz sprzęt tj. równia Galileusza, Model czarnej dziury, Rura głosowa – telegraf akustyczny, waga hydrauliczna, magnetyczne wyścigi, dziurawy labirynt, super odbicie.


Wartość projektu: 4 499 529,82 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 824 600,31 zł


O nas

Metalowe Inspiracje

Czym się zajmujemy?

Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” jest miejscem, w którym można spotkać się z nauką i nowoczesna technologią. Oprócz cyklicznych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, goście mają również okazję do tego, by spędzić czas w przyjemny sposób.

W Centrum można skorzystać z symulatora lotu oraz symulatorów jazdy – samochodu, wózka widłowego, koparki, które są wiernym odzwierciedleniem rzeczywistych pojazdów, zaprojektowane z myślą o najbardziej realistycznej i precyzyjnej symulacji. Uczestnik może sprawdzić się w roli pilota samolotu lub kierowcy. Symulacja gwarantuje niezapomniane emocje, które na długo pozostaną w pamięci oraz dobrą zabawę.

Co nas wyróżnia?
  • Pracownia symulatorów Jeden z pierwszych w Polsce ogólnodostępny symulator lotu oraz profesjonalne symulatory jazdy: samochodu, koparki i wózka widłowego.
  • Nowoczesne technologie Nowoczesne technologie i urządzenia pobudzające rozwój zainteresowania naukami ścisłymi.
  • Specjalistyczne laboratorium Specjalistyczne laboratorium fizykochemiczne, w którym będą przeprowadzane doświadczenia i eksperymenty rozwijające kreatywność i wyobraźnię uczniów.
Czytaj więcej o nas
Laboratoria

W naszym centrum znajdziesz

Nasza misja

Cele projektu

Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"
Czytaj więcej
Zwiększenie kwalifikacji uczniów

Podwyższenie umiejętności i kwalifikacji uczniów na różnych poziomach edukacji.

Zainteresowanie naukami ścisłymi

Zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży naukami ścisłymi.

Zwiększenie kompetencji

Zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych i społecznych absolwentów szkół.

Pozyskanie praktycznych umiejętności

Zwiększenie praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy przez absolwentów.

Umocnienie bazy dydaktycznej

Wzmocnienie bazy dydaktycznej w powiecie wałeckim.

Najnowsze wpisy

Aktualności

Zachodniopomorskie RoboCampy

Zachodniopomorskie RoboCampy

28 czerwca 2023

Sukces Zachodniopomorskich RoboCampów! Marszałek Olgierd Geblewicz zapowiada kolejną edycję!

Czytaj więcej
Szkolenie nauczycieli z zakresu technologii informatycznych

Szkolenie nauczycieli z zakresu technologii informatycznych

17 marca 2023

16 marca w LCN Metalowe Inspiracje odbyły się warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych „Kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Wałeckiego z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informaty...

Czytaj więcej
Osiągnięcia na First Lego League

Osiągnięcia na First Lego League

07 marca 2023

Dnia 12 lutego grupa Lego Inspiracje wzięła udział w pierwszym etapie konkursu First Lego League w Poznianiu.

Czytaj więcej

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy