Aktualność

Współpraca z firmą Google

Współpraca z firmą Google

W piątek 18 lutego br. w Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”  

gościliśmy przedstawicieli Firmy Google Panią Beatę Galas - Szefową

Działu Edukacji w Google Education, Panią Agnieszkę Kamińską - Manager

EDU Plan w Polsce oraz Pana Aleksandra Angelov - Google Innowator. W

spotkaniu poświęconemu koncepcji transformacji Powiatu Wałeckiego z

wykorzystaniem innowacyjnych technologii informatycznych wzięli udział  

przedstawiciele  samorządu powiatowego, gminy Mirosławiec, gminy Wałcz i

miasta Wałcz, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, rektor i prorektor

                                                                                                             PWSZ w Wałczu. Podczas wizyty został podpisany list do umowy

                                                                                                             członkowskiej o współpracy w programie Google pomiędzy Powiatem Wałeckim

                                                                                                             a Google.