Laboratorium

Odnawialne źródła energii

Utworzenie laboratorium OZE stanowi odpowiedź na zmieniająca się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. W Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” nauka przeplata się z zabawą. Zwiedzający dowiadują się czym jest energia, jak jest wykorzystywana, poznają jej odnawialne źródła. Poprzez eksperymenty i prowadzenie doświadczeń, inspirujemy do poznawania i zrozumienia świata oraz pogłębienia wiedzy na temat zjawisk, które nas otaczają. Stanowiska interaktywne pozwalają uświadomić i przybliżyć zagadnienia gromadzenia i pozyskiwania energii pochodzącej z wody, powietrza i światła.


W pracowni znajdują się:

  • Elektrownia Szczytowo - Pompowa to „mokre” stanowisko interaktywne pozwalające uświadomić i przybliżyć zagadnienia gromadzenia i odzyskiwania energii pochodzącej ze spiętrzania wody na wielu płaszczyznach.
  • Elektrownia Wiatrowa tematyką tego eksponatu jest zagadnienie pozyskiwania energii z ruchu mas powietrza, czyli wiatru. Dzięki zastosowaniu odpowiednich turbin, energia pozwala na wytworzenie energii elektrycznej. Stanowisko demonstruje jak za pomocą zabawy modelowymi konstrukcjami najbardziej znanych typów turbin wiatrowych przekazać wiedzę o tym typie energii odnawialnej.
  • Samolot Solarny tematyką tego eksponatu jest zagadnienie energii słonecznej. Jest to stanowisko interaktywne dla 1 lub 2 uczestników. Zadaniem ich jest takie operowanie źródłami światła, aby wiązki były wycelowane w panele słoneczne na skrzydłach samolotu. Intensywność źródeł światła jest tak dobrana, że start samolotu w przewidzianym czasie jest możliwy jedynie przy prawidłowym oświetleniu paneli fotowoltaicznych. Interakcja ze stanowiskiem polega na uruchomieniu oświetlenia (po przyciśnięciu przycisku uruchamiającego) na ustalony czas a następnie sterowaniu manualnym pozycją strumienia światła celem doprowadzenia do rozpędzenia i oderwania modelu od powierzchni pasa startowego.