Laboratorium fizykochemiczne

Laboratorium Fizykochemiczne ma za zadanie pokazać jak w nowoczesny i ciekawy sposób przedstawić uczniom w różnych grupach wiekowych wybrane treści edukacyjne. Doświadczenia i eksperymenty pozwolą na zrozumienie otaczających nas zjawisk fizykochemicznych. Eksperymenty przeznaczone są dla tych, którzy interesują się chemią i chcą poszerzyć swoją wiedzę na jej temat.

Głównym celem zajęć jest kształcenie umiejętności manualnych i rozwijanie aktywności twórczej. Uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonywać eksperymenty i doświadczenia oraz formułować wnioski i spostrzeżenia na podstawie zaobserwowanych efektów. Inspirowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i dalszej nauki w celu zrozumienia zachodzących wokół nas zjawisk.